Ein Practis

English

Mae hanes cwmni Byrom Clark Roberts yn un o gynnydd ac ehangu sy’n ymestyn yn ôl i 1925. Gyda'i wreiddiau mewn nifer o arferion, pob un ohonynt yn adnabyddus yn y maes pensaernïol, mae tarddiad y practis gyda Richard Byrom, tad un o’n cyn-gyfarwyddwyr, a sefydlodd ei gwnmi yn Bury.

Ers hynny, mae'r practis wedi tyfu'n raddol drwy uno gyda Frederick Hill, Partneriaeth Clark Moxham, Alex Roberts Associates ac yn fwyaf diweddar, CHWE Pensaernïaeth + Design Ltd - bob practis yn ffyniannus gydag amrywiaeth o brofiadau i gyfrannu at y cwmni.

Fel canlyniad, mae Byrom Clark Roberts Cyf, yn bractis deinamig a blaengar, gyda swyddfeydd ym Manceinion, Caer, Leeds and Llandudno Rhwng y pump lleoliad yma, mae’r practis yn derbyn comisiynau ledled y Deyrnas Unedig, gan ddarparu gwasanaethau ymgynghori cynhwysfawr sydd wedi'u teilwra'n benodol i weddu i ofynion unigol y cleient.

Mae Byrom Clark Roberts yn bractis aml-ddisgyblaethol sy'n arbenigo ym meysydd pensaernïaeth, arolygu adeiladu, peirianneg sifil a strwythurol a chyflwyno tystiolaeth arbenigol. Mae'r cyfuniad hyn o ddisgyblaethau yn caniatáu i'r practis ymgymryd â phrosiectau sy'n amrywio o gadwraeth cymhleth ar adeiladau hanesyddol, hyd at ddyluniadau pensaernïol cyfoes, a gyflwynir gan ddefnyddio cyfleusterau mwyaf cyfoes adnoddau Modelu Gwybodaeth Adeiladu.

Fel cwmni annibynnol, sy'n gyfan gwbl ym mherchnogaeth ei gyfarwyddwyr, mae Byrom Clark Roberts bob amser yn cynnig gwasanaeth proffesiynol a phersonol.

Architecture Promo Facebook Hover Icon Byrom Clark Roberts Hover Icon Email Icon LinkedIn Hover Icon